TU ifrågasätter vilka företag som ger public service

MEDIER. Branschorganisationen TU ifrågasätter vilka företag som ska få ta del av pengarna som radio- och tv-avgiften drar in.

Nu har TU, mediehusens branschorganisation svarat på public service-utredningen, som blev färdig i höstas. Mediehusens företrädare ställer sig positiv till stora delar av förslagen i utredningen, men negativ till vissa punkter. Uppfattningen om vilka företag som ska ingå i begreppet "public service" går isär, då TU anser att också andra medieföretag är allmänheten till gagn. TU anser att även dagspressen borde ingå i detta begrepp. I dag ingår de istället under presstödet som får en liten del av statsbidraget i jämförelse med public service-företagen Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. Per Hultengård, chefsjurist på TU, ställer sig tveksam till uppdelningen mellan public service-stöd och presstödet och vill se en ändring. 

– Vi tror att det är viktigt att det finns en statlig avgift så att ansvarstagande medier kan verka.

Men vad avgör att man kvalar in som ansvarstagande och får ta del av public service-avgiften?

Login