Trots nytt kommissionsförslag – Sverige dissar fortfarande EU-budgeten

BUDGETBRÅK. Sverige försöker tillsammans med tre andra medlemsländer hålla ner EU:s långtidsbudget. Kommissionen har ändrat sitt förslag, men Sverige är fortfarande skeptiskt.

Turerna kring EU:s nya långtidsbudget fortsätter. EU-kommissionen lade sitt första förslag redan i maj 2018. Där föreslogs en ökning av avgiften till 1,11 procent av BNI samtidigt som budgeten totalt skulle vara 1 135 miljarder euro.

Europaparlamentet meddelade i oktober 2019 att det ville se en ännu större budget (1,3 procent av BNI och 1 324 miljarder euro).

Det stod tidigt klart att rådet, det vill säga medlemsländerna, inte skulle gå med på vare sig kommissionens eller parlamentets bud. Sverige och tre andra medlemsländer (Danmark, Österrike och Nederländerna) är särskilt kritiska och vill se en minskning av budgeten. Sveriges linje är att betala 1 procent av BNI, plus bibehållen rabatt.

Login