Toppar och dalar för pensioner planas ut

MATEMATIK. Från och med år 2017 ska pensionerna beräknas på ett nytt sätt, har riksdagen beslutat. Syftet är att undvika de tvära kasten i pensionärernas inkomster.

Det har varit mycket upp och ned i inkomstpensionerna. År 2010 slog bromsen till och sänkte pensionerna. Året därpå sänktes de ännu mer. Så följde två år med höjningar innan det år 2014 var dags för en sänkning igen. I år har pensionerna höjts, och nästa år väntas en rejäl höjning.

För att undvika den här berg- och dalbanan har riksdagen beslutat att förändringar i inkomstpensionerna ska beräknas på ett annat sätt. Bara en tredjedel av överskottet eller underskottet ska räknas när det är dags att besluta om kommande års pensioner, vilket ger en mjukare utveckling.

Beslutet innebär att sänkningar av pensionerna begränsas, Men det innebär också att höjningar inte blir så stora som med det nuvarande sättet att räkna.

Login