Tidigare beslut om asylsökandes ålder

MIGRATION. Migrationsverket ska bedöma en asylsökandes ålder tidigare än vad som sker i dag och får då ta hjälp av medicinsk åldersbedömning, enligt regeringen.

Syftet med förslaget är att vuxna, de över 18 år, inte ska placeras tillsammans med ensamkommande barn och att de resurser som ska användas för barn inte ska gå till vuxna som söker asyl. Regeringens planer är att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 maj i år.

I dag tar Migrationsverket ställning till åldern först vid det slutliga beslutet om asyl, vilket kan dröja. Men med förslaget i propositionen ska Migrationsverket så snart som möjligt efter en asylansökan göra en åldersbedömning och då fatta ett tillfälligt beslut om åldern. Det ska ske i de fall där det finns skäl att ifrågasätta att personen är under 18 år.

Eftersom det krävs en noggrann utredning om åldern genom både skiftliga och muntliga uppgifter går det inte att exakt precisera hur lång tid som en åldersutredning ska ta eller när ett beslut ska fattas. Men handläggningen ska se skyndsamt, enligt regeringen.

Login