Sveriges insatser i Afghanistan utvärderas

INTERNATIONELLT. Det svenska arbetet i Afghanistan under tolv år ska utvärderas. I höst ska regeringen även tillsätta en utredning som mer specifikt granskar den militära delen av insatsen.

Den utredning som regeringen nu har beslutat om ska utvärdera den samlade svenska insatsen under åren 2002–2014. Det gäller att granska de resultat som har uppnåtts, om de mål som ställts upp har nåtts, om resurserna har använts på bästa sätt samt en rad andra frågor exempelvis hur den civil-militära samverkan har fungerat.

– Vi hoppas att vi kan dra slutsatser som vi har nytta av inför framtida insatser, sade utrikesminister Margot Wallström på en pressträff efter regeringssammanträdet.

Drygt 9 000 svenska män och kvinnor har deltagit i den svenska militära insatsen inom den internationella insatsen, ISAF, mellan 2002 och 2014. Afghanistan är även en av de största mottagarna av svenskt bistånd, bland annat för att bygga upp skolor, hälso- och sjukvård.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2016 och utredningen kommer att ledas av Tone Tingsgård, tidigare riksdagsledamot (S) och vice ordförande i riksdagens försvarsutskott.

Komplettering om militär insats

När det gäller den militära delen av insatsen kommer regeringen i höst att tillsätta en annan, kompletterande utredning. Den utredningen kommer att djupare analysera Afghanistaninsatsens effekter för det svenska försvaret.

– Det är en lång rad detaljerade frågor som vi måste titta närmare på för att dra slutsatser, säger försvarsminister Peter Hultqvist till Altinget.

Enligt Hultqvist handlar det bland annat om effekter på rekrytering, hur personalen har tagits om hand under och efter insatsen, materielinköp, utvecklingen av den militära förmågan och samarbetet med andra länder.

 

Forrige artikel Grönt ljus för förhandlingar med USA Grönt ljus för förhandlingar med USA Næste artikel Förslag om bidrag för glasögon får kritik Förslag om bidrag för glasögon får kritik
Glad sommar – lästips för semestern

Glad sommar – lästips för semestern

SOMMARUPPEHÅLL. Altinget Rikspolitik går på semester. Om du inte kan få nog av Altinget så hittar du här några guldkorn från våren. Nästa nyhetsbrev kommer i mitten på augusti.