Sverigeförhandlingen klar – men debatten fortsätter

TÅG. Om rapportens förslag blir verklighet kommer snabbtåg att köra på svenska järnvägar inom 20 år. Men reaktionerna på förslagen är blandade. Knäckfrågan är framför allt hur det ska finansieras.

2014 tillsatte regeringen en särskild utredare att fungera som förhandlingsperson i kommittén för utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna. Det som senare har kallats Sverigeförhandlingen.

De båda förhandlarna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman har nu lämnat sitt slutförslag till regeringen. De föreslår att staten ska låna pengar för att bygga ut järnvägen med en kapacitet för 320 kilometer i timmen till år 2035. Kostnaden för Sverigeförhandlingens förslag skulle vara 8,5 miljarder per år för ett 35-årigt lån från Riksgälden. Om utbyggnaden ska ske inom befintlig budget kommer arbetet att vara klart först 2095 menar de. 

− Höghastighetsjärnvägen är vår största infrastruktursatsning på 150 år och en nödvändig satsning på vårt järnvägssystem. Med lånefinansiering kan järnvägen byggas ut snabbt, vilket är en förutsättning för att få ut alla samhällsnyttor och klimateffekter. Då riskerar vi heller inte att under lång tid tränga ut andra angelägna infrastrukturinvesteringar. Höghastighetsjärnvägen är ett samhällsbygge som inte kan vänta, säger HG Wessberg.

Login