Sverige tar över norsk del av kanonaffär

ARCHER. Det är nu klart att Sverige ska köpa de 24 artilleripjäser som ursprungligen var avsedda för Norge. Regeringen räknar med en kostnad på 900 miljoner kronor. Hälften av pjäserna kan användas för att stärka försvaret.

Tanken var att Sverige och Norge gemensamt skulle skaffa ett mer modernt artilleri. Totalt rörde det sig om 48 artilleripjäser, 24 per land. Den svenska delen av projektet håller på att levereras. Men Norge har hoppat av och sedan Sverige misslyckat med att hitta köpare för de 24 oönskade pjäserna får nu staten och skattebetalarna stå för kostnaden.

Regeringen avsätter 450 miljoner kronor i höständringsbudgeten för att i år inleda anskaffningen av de 24 Archer-pjäser som var Norges del av projektet. Resterande kostnad på 450 miljoner kronor faller ut under kommande budgetår och ska kortsiktigt täckas av anslagskrediter.

Regeringen anser att de 24 pjäserna ska köpas in och tillsvidare placeras i Försvarsmaktens förbandsreserv i avvaktan på beslut vad som ska hända med dem.

Login