Sverige sluter försvarsavtal med Danmark

SAMARBETE. Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist och Danmarks försvarsminister Peter Christensen undertecknar det nya avtalet på torsdag.

Det nya samförståndsavtalet gör det möjligt för de bägge länderna att använda varandras hamnar och flygbaser. I avtalet ingår även möjligheten till utbyte av lägesbilder och annan information.

– Fördelen är att vi kan använda varandras infrastrukturer. Genom att gemensamt arbeta med lägesinformations och informationsutbyte har vi hela tiden en gemensam bild av vad som händer i Öresundsregionen, säger Peter Hultqvist (S) till Dagens Nyheter.

Under vissa förutsättningar ska Sverige och Danmark enligt det nya avtalet också få tillgång till varandras territorier.

Login