Sverige ska få fler att använda mindre antibiotika

LIVSMEDEL. Sverige ska hålla fanan högt i kampen mot onödig användning av antibiotika. Riksdagen uppmanar regeringen att öka det internationella samarbetet på området.

Förutom en uppmaning om att ta initiativ till ett ökat internationellt samarbete för att minska användningen av antibiotika, så riktar riksdagen ytterligare två uppmaningar till regeringen på området för livsmedelspolitik.

Regeringen ska ge Statskontoret ett uppdrag att se hur livsmedelskontrollen kan inriktas mer på dialog och mindre på att utfärda förelägganden. Förslaget kommer från de fyra borgerliga partierna. Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

Regeringen ska också ge Livsmedelsverket ett uppdrag att kartlägga de kontakter som livsmedelsföretagen måste ha med myndigheter på regional och kommunal nivå, i syfte att minska antalet regler. Även detta förslag kommer från Allianspartierna och de båda regeringspartierna valde att reservera sig.

Login