Sverige redo för ny terrorkontroll av flygresenär

BROTT. Sverige förbereder sig på att genomföra en kommande EU-regel som ger polisen tillgång till uppgifter om flygpassagerare i kampen mot terrorism och andra grova brott.

EU-direktivet om passageraruppgifter, PNR, har varit på den politiska agendan under flera år. Polisen och tullen i Sverige och andra EU-länderna använder redan i dag uppgifter från flygbolagen för att kartlägga misstänkta. Målet med direktivet är att skapa ett regelverk för hela unionen.

Den politiska tvisten har gällt hur kampen mot terror och grova brott ska balanseras mot kravet om skydd i den personliga integriteten. Ministerrådet och EU-parlamentet nådde under förra året ett läge där de två lagstiftarna var överens om att direktivet ska genomföras. Men direktivet har ännu inte antagits och en omröstning i EU-parlamentet har skjutits upp.

Sverige gör sig dock redo att genomföra EU-direktivet. Regeringen har nyligen tillsatt en utredare, Anna Tansjö, som får i uppdrag att se över hur direktivet ska införas i svensk lag. 

Login