Sverige gick till höger

KOMMENTAR. Var åttonde väljare tog ett steg högerut i valet medan bara 1 av 17 tog ett steg vänsterut.

Valresultatet har beskrivits som att väljarna har polariserats med uppgångar på höger- och vänsterflankerna. Men Valu visar att det snarare handlar om att väljarna tagit ett steg till höger.

Politiska värderingar kan beskrivas på många sätt. Ett är den klassiska vänster-högerskalan. Där vänster står för en aktiv statlig ekonomisk politik för att fördela inkomster och andra resurser mer jämlikt. Höger står för ekonomisk liberalism. Staten kan visserligen vara stark i sin roll men då mer för att upprätthålla försvar, lag och ordning. 

Skalan har på senare tid kompletterats med GAL-TAN. I GAL hamnar mer gröna och globala värderingar medan TAN står för traditionellt, auktoritärt och nationalistiskt.

Login