Sverige bidrar till WHO:s krisfond

KORTNYTT. Regeringen beslutar att avsätta 40 miljoner kronor till Världshälsoorganisationens krishanteringsfond. 

Syftet med fonden är att stärka WHO:s förmåga att effektivt och snabbt kunna agera vid till exempel utbrott av smittsamma sjukdomar utan att den återstående verksamheten påverkas. 

– Det omfattande utbrottet av Ebola visade tydligt att vi måste kunna hantera hälsorelaterade kriser gemensamt. Sverige bidrar till att stärka WHO:s förmåga, säger socialminister Annika Strandhäll (S), i ett pressmeddelande. 

WHO:s krisfond skapades just efter Ebolautbrottet 2015 då det visade sig att kapaciteten och beredskapen för att hantera allvarliga hälsohot var bristande. 

Login