Svenskt flygstöd till Frankrike

TERRORBEKÄMPNING. I ett första läge ska Sverige ska bidra med transportflyg för att stötta Frankrike i kampen mot IS. Dessutom ska Frankrike förses med svenskt försvarsmateriel. Däremot är det inte aktuellt att ställa upp med JAS-plan, enligt regeringen.

På onsdagen kom regeringens svar på Frankrikes tidigare begäran om militärt stöd i enlighet med reglerna i EU:s Lissabonfördrag – en begäran som lämnades efter terrorattackerna i november. Regeringen har haft överläggningar med de borgerliga partierna som vill att Sverige bidrar med JAS Gripen-plan i de franska insatserna mot IS. Men i den delen har ingen enighet nåtts mellan partierna.

Den svenska hjälpen kommer i stället att bestå av ett logistiskt stöd med flygtransporter. Frankrike får mellan 50-100 flygtimmar av Sveriges andel i Natosamarbetet för strategiska flygtransporter (SAC). Frankrike ska senare, våren 2017, få nyttja ett svenskt Herkulesplan i FN-insatsen i Mali. Dessutom kommer Sverige att bidra med ytterligare stabsofficerare i Mali. Hela insatsen kommer att kosta 40 miljoner kronor enligt regeringens beräkningar.

Efterfrågat av Frankrike

– Detta är bidrag som Frankrike har efterfrågat och som de också välkomnar, sade utrikesminister Margot Wallström när hon och försvarsminister Peter Hultqvist presenterade planerna.

Peter Hultqvist sade att de insatser som Sverige nu förbereder är ett första paket och sedan får en uppföljning visa om det ska bli ytterligare åtgärder i framtiden.

– Vi utesluter inget och pekar inte heller ut något, sade han.

Försvarsmateriel ska prövas

Merparten av åtgärderna kan regeringen avgöra utan att gå till riksdagen. I det svenska bidraget till Frankrike ingår även att förse landet med svenskt försvarsmateriel. Det är dock en fråga som ska prövas av Inspektionen för strategiska produkter, ISP, och som senare kräver en behandling i riksdagen. Vilken typ av materiel det kan bli frågan om är hemligstämplat.

– Materielfrågan innehåller militär substans. Men den ska hanteras både av ISP och i någon form underställas riksdagen. Den frågan är sekretessbelagd. Men det är materiel som kommer att ställas till Frankrikes förfogande, säger Peter Hultqvist.

"Otillräckligt"

Försvarsutskottets ordförande Allan Widman (L) anser dock att de insatser som nu planeras är otillräckliga både i ekonomiska och militära termer.

– Tidigare har försvarsminister Hultqvist talat om ett ”substantiellt militärt innehåll”, nu handlar det om flygtid och extra officerare till Mali. Inte ens Peter Hultqvist kan tycka att detta är substantiellt, säger Widman.

Utrikesminister Margot Wallströms förklaring till att regeringen inte är redo använda JAS-plan för att stötta Frankrike är bland annat folkrättsliga skäl och att det enligt Wallström finns en gråzon i de fall då det inte finns ett klart FN-mandat för en insats. Allan Widman anser dock att de mycket väl går att agera i Syrien utan att träda folkrätten förnär.

­– Jag tror inte att Storbritannien och Frankrike bryter mot folkrätten när de bombar IS, säger han.

 

Forrige artikel Utredning: granska om staten ska behålla SJ Næste artikel Sverige kvar i Afghanistan