Svenska pensionärer halkar efter

LIVETS HÖST. Sverige är ett av de EU-länder där skillnaden är störst mellan inkomster för 65+ och för dem som är yngre. Det gäller särskilt för kvinnorna.

EU-kommissionen går i en rapport igenom den ekonomiska situationen för pensionärer i medlemsstaterna. Enligt rapporten hör Sverige till den tredjedel av medlemsländerna där den disponibla inkomsten för dem som är över 65 år är som lägst i förhållande till dem som är under 65.

I Sverige är de äldres inkomst 80 procent av de yngres. Män över 65 har nästan 90 procent av de yngres inkomst. För kvinnorna är andelen däremot under 80 procent.

I åtta EU-länder är skillnaderna större än i Sverige mellan de äldres och de yngres medianinkomst. Det är i Malta, Finland, Cypern, Lettland, Belgien, Bulgarien, Danmark och Estland.

Login