Svensk terrorlag ska EU-anpassas

TERROR. EU:s lagar mot terrorism ska byggas ut och en utredning får i uppdrag att granska hur svensk lag ska anpassas till detta.

Under sommaren ska ministerrådet och parlamentet starta förhandlingar om ett nytt EU-direktiv. Tidigare i våras enades EU:s ministerråd om en allmän inriktning kring direktivet. Syftet är att bygga ut EU:s gällande direktiv mot terrorism, bland annat för att stoppa personer som reser utomlands för att delta i terrorhandlingar samt finansiering av sådana resor.

Direktivet överensstämmer i stort med de regler som Sverige nyligen infört, men det finns andra delar som behöver analyseras djupare. Parallellt med EU:s förhandlingar ska en utredare granska planerna och ta fram de eventuella förslag som behövs för svensk del. Uppgiften går till en pågående utredning som ska vara klar med sitt nya uppdrag den 31 januari 2017.

Men redan på onsdagen, den 15 juni, kommer utredaren Lars Werkström, rättschef vid Åklagarmyndigheten att presentera slutsatsen av regeringens tidigare uppdrag. Det gäller om det ska vara straffbart att delta i strider utomlands inom ramen för en terroristorganisation samt om dagens regler mot värvning till strider utomlands är tillräckliga.

Login