Svantesson (M): Möjligt med färre myndigheter i Sverige

FÖRVALTNING. Som ett första steg i en större utgiftsreform vill Moderaterna effektivisera statsförvaltningen. Inspirationen kommer från Danmark och förslaget beräknas spara staten 10 miljarder kronor.

Mindre detaljstyrning, färre regler och ökad digitalisering skulle öka effektiviteten i svensk statsförvaltning, menar Moderaterna. Det i kombination med eventuella sammanslagningar av myndigheter gör att M beräknar kunna spara 10 miljarder kronor. 

Uträkningen baseras på Danmark som i en liknade reform beräknar spara 4 miljarder danska kronor till år 2022. Moderaterna har helt enkelt tagit den siffran, räknat om till svenska kronor och lagt till en del eftersom Sverige är ett större land.  

– Det är en rimlig, ganska låg och fullt möjlig nivå menar vi. Danmark har gjort ett genomgripande arbete och är en bra förebild, säger Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk talesperson, till Altinget. 

Login