Svårare få livränta för arbetsskada efter reform

SOCIALFÖRSÄKRING. När möjligheten till tidsbegränsad förtidspension avskaffades 2008 blev det också svårare att få arbetsskadelivränta, visar en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen.

Enligt rapporten är en följd av att tidsbegränsad sjukersättning, förtidspension, avskaffades den 1 juli 2008 att det inte längre finns någon naturlig tidpunkt att ansöka om livränta för arbetsskada. Antalet ärenden har minskat från 16 327 år 2005 till 5 467 år 2014.

Det är också en mindre andel av ansökningarna som får livränta beviljad nu. Tidigare avslog Försäkringskassan knappt 10 procent av ansökningarna. Förra året fick 44 procent av kvinnorna nej, och 39 procent av männen.

Avslagen beror på att de som ansöker om livränta inte kan visa att förmågan att få inkomst genom arbete är nedsatt minst ett år framöver, som är grundkravet för att få livränta. Försäkringskassan utreder då inte om det finns något samband mellan skadan och arbetet.

Login