Substanser ska förbjudas med snabbare beslut

NARKOTIKA. Regeringen vill införa en möjlighet att snabbt besluta om tillfälligt försäljningsförbud av en substans, i väntan på utredningen om en eventuell narkotikaklassning.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska lägga fram förslag på åtgärder för att snabbare kunna klassificera farliga substanser som kan bli tillgängliga i Sverige. I dag gäller att fram till att regeringen fattar beslut om att klassificera en substans som narkotika kan den säljas lagligt i Sverige. När substansen förbjuds är det vanligt att den ersätts av ett nytt preparat om har liknande egenskaper men med en annan kemisk struktur, och proceduren börjar då om från början.

I utredningens direktiv ingår att analysera möjligheten att klassificera substanser som narkotika i grupper istället för att, som i dag, göra en enskild bedömning för varje substans. Utredningen ska också se över möjligheten att tillfälligt förbjuda försäljning av en substans under tiden som substansen utreds.

I direktiven ingår också att titta på om det ska vara möjligt att narkotikaklassa växter som innehåller narkotikaklassade ämnen. En liknande bedömning gjordes 1995 av Högsta domstolen när svampar som innehåller narkotikaklassade ämnen klassades som narkotika. 

Login