Studie om Nato vållar strid

FÖRSVAR. Allt fler svenskar är positiva till ett Natomedlemskap. Men att Sverige går med i försvarsalliansen är avlägset. Enbart frågan om att utreda för- och nackdelar med ett medlemskap vållar politiska problem.

I sin senaste mätning visar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, på ett ökat stöd för att gå med i Nato. 48 procent tycker att Sverige ska ansöka om medlemskap snarast eller på sikt, medan 35 procent vill att Sverige ska stå utanför försvarsalliansen. Därmed är anhängarna för första gången fler än motståndarna, enligt MSB:s årliga rapport.

Stöd för samarbete

Sverige är sedan länge en mycket aktiv samarbetspartner till Nato, men är inte medlem. Ett mer osäkert säkerhetspolitiskt läge och diskussioner om storleken på det svenska försvaret har gjort frågan om att Sverige måste förlita sig på hjälp från andra aktuell. Men även om Sverige är en uppskattad partner till Nato finns inga garantier om hjälp vid ett angrepp – det gäller bara för medlemmar.

Login