Större möjlighet ge fullmakt inför framtiden

OMSORG. Framtidsfullmakter ska införas, föreslår regeringen. Det innebär att man i förväg kan utse en person som tar hand om ekonomin den dag man själv inte klarar det, exempelvis på grund av ålder eller sjukdom.

Regeringens proposition innebär bland annat att en ny lag om framtidsfullmakter ska införas den 1 juli 2017.

Framtidsfullmakter kan användas för att ge anhöriga i uppdrag att längre fram ta hand om ekonomi och andra personliga angelägenheter utan att behöva anlita en god man eller förvaltare. Därmed får enskilda personer större makt att bestämma vem som ska företräda dem när de inte längre kan göra det själva.

Enligt lagförslaget ska man också kunna utse en person som får i uppgift att granska att den som fått fullmakten sköter sitt uppdrag. Finns ingen sådan utsedd granskare kan make, sambo eller närmaste släkten begära att den som fått fullmakten lämnar en redovisning av uppdraget. Även överförmyndaren kommer att ha en sådan rätt, enligt förslaget.

Login