Stor mängd knark ska straffas hårdare

BROTT. Två nya brott, synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling, ska införas, föreslår regeringen.

Därmed delas dagens straffskala för grova brott upp och ett skäl är få en mer nyanserade syn på straffmätning i narkotikamål, enligt regeringen. Förslaget, som ska granskas av Lagrådet, innebär att straffskalorna för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling, som är fängelse i lägst två och högst tio år, delas upp.

Grovt narkotikabrott eller grov narkotikasmuggling ska kunna ge fängelse i lägst två och högst sju år. Den som fälls för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling döms till fängelse i lägst sex och högst tio år.

För att brottet ska bedömas om synnerligen grovt ska domstolen ta hänsyn till om brottet sker i organiserad form och i stor omfattning, mängden narkotika eller om brottet varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art. Men domstolen ska, på samma sätt som för de grova brotten, göra en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i varje enskilt fall. Regeringens avsikt är inte att generellt påverka straffnivåerna. Däremot innebär förslagen att straffen skärps för gärningar som rör synnerligen stora mängder narkotika, enligt lagrådsremissen.

De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 juli 2016

Forrige artikel Max tre pass på fem år Næste artikel Planering för höjd beredskap återupptas
Liberalerna lagar efter läge när talespersoner utses

Liberalerna lagar efter läge när talespersoner utses

MAKTDELNING. Det vanligaste hos L är att talespersonerna följer utskotten. Men det finns även lägen då partiet vill lyfta fram en speciell person i en viss fråga. En sådan är Barbro Westerholm.