Stockholmare ska dela med sig mer

KOMMUNER. Invånare i Stockholmsområdet ska punga ut med upp till 884 kronor till andra delar av landet, om regeringen får igenom sitt förslag till nya regler för ekonomisk utjämning mellan kommunerna.
   Också de som bor i Lomma, Vellinge och Kiruna ska ge mer till dem som bor i andra kommuner.

I en promemoria från finansdepartementet föreslår regeringen att systemet för ekonomisk utjämning mellan kommunerna ändras. Välbärgade kommuner ska betala mer till systemet, så att de mindre bemedlade delarna av landet får mer pengar att röra sig med.

Förslaget innebär att reglerna blir som de var innan de ändrades 2014. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet var emot den ändringen, som drevs igenom av alliansregeringen.

”961 miljoner kronor omfördelas till i huvudsak ett tiotal moderatstyrda höginkomstkommuner. Denna moderatbonus är orimlig”, skrev Socialdemokraterna i ett särskilt yttrande i finansutskottets betänkande om det nya sättet att beräkna hur mycket varje kommun skulle betala eller få tillbaka från utjämningssystemet (finansutskottets betänkande 2013/14:3).

Login