Statsvetare: Löjligt att SD klagar på att partiet inte får sitta i regering

INFLYTANDE. “Det är ingen mänsklig rättighet för alla partier att vara med i regeringen”, säger statsvetarprofessorn Olof Petersson. Han menar att SD bör få ett proportionellt inflytande i riksdagen, men inte kan räkna med att få sitta i regering. 

I och med att Sverigedemokraterna klev in i riksdagen 2010 förändrades också den politiska spelplanen. Hittills har de övriga partierna i stor utsträckning kritiserat SD med moraliska fördömanden snarare än sakpolitiska argument. Det är en taktik som om den fortsätter, också kommer få SD att fortsätta växa, tror statsvetaren Katarina Barrling.  

En del av SD:s framgångar kan förklaras av det Barrling kallar “demokratins triangeldrama” där tre olika värden ställs mot varandra. Krav på ökad folkstyrelse (1) brottas med de som vill ha mer expertstyre för att säkra rättsstaten (2) och öka handlingskraften (3). 

– Om den tendens vi kan se mot mer av expertstyre för rättsstatens och handlingskraftens skull kan denna motreaktion för mer av folkstyrelse också tänkas fortsätta och med det Sverigedemokraternas framgångar, säger Katarina Barrling, på ett seminarium anordnat av Studieförbundet näringsliv och samhälle. 

Login