Statsvetare: Inför separata valdagar för kommun och riksdag

LOKALT. En förändrad kommunstyrelse och separat valdag för kommunvalet skulle öka förtroendet för kommunpolitiker och underlätta för väljarna att förstå vem som styr kommunen. Det lyfts fram i en ny rapport från SNS.

Kommunerna har ett ansvar för en rad uppgifter, såsom skola, äldreomsorg och socialtjänst. Därför har SNS konjunkturråd i år även tagit upp ansvarsutkrävande av kommunpolitiker i sin årliga rapport. Bland annat för att det finns undersökningar som visar att medborgare misstror kommunpolitiker mer än riksdagspolitiker. 

Läs också: Grafik: Så ser styrena i kommunerna ut

Gissur Ó Erlingsson, biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, är medförfattare till årets rapport. Han poängterar att det är viktigt med ett fungerande ansvarsutkrävande i kommunerna, så väljarna också kan rösta bort de politiker som de anser inte tagit sitt ansvar.  

Login