Statsvetare: Biståndet behöver mer byråkrati

FÖRVALTNING. Statsvetaren Daniel Tarschys menar att uppdelningen i förvaltnings- och sakanslag till Sida ger sämre kvalitet för svenska biståndspengar. Han anser att den till och med kan vara skadlig.

Den statliga kommittén Expertgruppen för biståndsanalys har nyligen släppt en rapport om biståndets förvaltningskostnader. Rapportförfattare är Daniel Tarschys, professor emeritus i statsvetenskap och tidigare statssekreterare och riksdagsledamot. Han menar att finansdepartementets iver att hålla nere förvaltningskostnaderna gör att biståndet blir lidande.

– Det är farligt att Sida har det här trycket att göra av med så mycket pengar som möjligt till så liten byråkrati som möjligt. Det är ett riskabelt upplägg. Det kan innebära att man slösar bort pengar på fel saker, säger han till Altinget.

Regeringens olika myndigheter har olika upplägg när det gäller vilket anslag de får. Vissa myndigheter har bara ett stort anslag som myndigheten sen har att fördela. Det gäller exempelvis Regeringskansliet, polisen och Försvarsmakten. Biståndsmyndigheten Sida tillhör kategorin där anslaget är uppdelat i ett förvaltningsanslag, som ska gå till administrativa kostnader, och ett sakanslag som ska finansiera direkta utgifter.

Login