Statlig styrning krävs för att uppnå bredbandsmål

BREDBAND. Det kräver tydligare styrning från regeringens sida och bättre samverkan mellan aktörerna som äger bredbandsinfrastrukturen för att uppfylla regeringens bredbandsmål. Det anser utredaren Åsa Torstensson.

– Förslaget pekar ut och bekräftar att staten inte utnyttjar sin egen infrastruktur fullt ut. Det är dumt att inte använda statens resurser när de finns där, säger den särskilda utredaren Åsa Torstensson till Altinget.

År 2020 ska 90 procent av Sveriges hushåll ha tillgång till bredband på en hastighet av 100 Mbit per sekund, enligt regeringens målsättning. Men för att det ska lyckas måste styrningen från regeringens sida bli tydligare enligt utredningen ”Statens bredbandsinfrastruktur som resurs” som presenterade under måndagen.

De ekonomiska förutsättningarna för att bygga ut bredbandsnätet skiljer sig åt mellan glesbygd och storstad. Det finns ingen karta över de vita fläckarna, men i dag passerar fibernät genom delar av glesbygden utan att det finns möjlighet för byalag att ansluta sig för att det saknas resurser. Utredningen har därför analyserat hur de statligt ägda bredbandsnäten bättre kan samverka för att användningen ska bli mer effektiv och lönsam.

Login