Statens servicecenter avbryter upphandling

KORTNYTT. Bristande konkurrens och ett för högt pris gör att Statens servicecenter (SSC) beslutat att avbryta upphandlingen av en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv.

SSC har ett regeringsuppdrag att utveckla och etablera en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst. Men myndigheten har bara sett ett fåtal leverantörer som kan leverera hela kravbilden. 

– Vi utreder nu utifrån de nya förutsättningarna om staten själv kan ta hand om driften av tjänsten för att tillgodose en kostnadseffektiv och säker e-arkivtjänst för de statliga myndigheterna. Vi skulle då istället kunna fokusera på att upphandla programvarulicenser, vilket i sin tur sannolikt leder till fler anbud och därmed ökad konkurrens, säger Thomas
Pålsson, generaldirektör på Statens servicecenter.

Forrige artikel S-ledamöter vill vara mindre i riksdagen – av klimatskäl Næste artikel Två riksrevisorer hänger löst