Staten har kommunerna i ett allt hårdare grepp

INTERVJU. Kommunerna blir allt mer beroende av statliga pengar samtidigt som de statliga pengarna blir allt mer villkorade. Risken är att man hamnar i ett system där alla förlorar, varnar SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog.

Statens utgifter till kommunerna har de fem senaste åren ökat med drygt 70 miljarder kronor och uppgår nu till 200 miljarder kronor. Det innebär att var femte krona i statsbudgeten går till kommunerna.

Kommunsektorns kostnader har stigit de senaste åren. Kommuner och landsting har möjlighet att dra in pengarna själva via kommunalskatten. Men en stor del av dessa kostnader täcks genom ökade bidrag från staten. Men varför höjer inte kommunsektorn den egna skatten och får egen kontroll över pengarna?

– Det skulle man kanske kunna tycka. Men det är en annan typ av skatt. Den slår från första intjänade kronan och drabbar alla. Den påverkar arbetskraftsutbudet. Det är ingen bra skatt. Det finns skatter som slår mindre hårt, säger SKL:s chefsekonom till Altinget.

Login