SSU vill höja barn-och studiebidrag

UTSPEL. SSU påminner Socialdemokraterna och regeringen om vallöftet att höja av barn-och studiebidraget.

"Att höja barnbidraget är ett socialdemokratiskt vallöfte och det har inte höjts på ett decennium trots kostnadsutvecklingen. Höstbudgeten är ett gyllene tillfälle för regeringen att uppfylla löftet och förbättra barn och ungas villkor,", skriver ungdomsförbundet i ett pressmeddelande.

Men SSU nöjer sig inte med höjt barnbidrag, utan vill även se motsvarande höjning för studiebidrag till gymnasieungdomar. SSU förespråkar en höjning på minst 100 kronor per månad för båda bidragen. 

– Nu är det dags att Socialdemokraterna levererar vad de lovat och höjer barnbidraget. Vi vill också att regeringen höjer studiebidraget med minst lika mycket och att man inför valet aviserar att man vill höja bidraget ytterligare, kommenterar Philip Botström, förbundsordförande SSU

Login