SOU: Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning (SOU 2018:75)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning" till justitiedepartementet.

Uppdraget i nu aktuell del av utredningsarbetet har varit att göra de överväganden som krävs och lämna nödvändiga författningsförslag om hur möjligheterna till kroppsvisitation av personer som är kallade till förhör i Polismyndighetens lokaler kan utökas. Uppdraget har också omfattat att kartlägga och analysera domstolsavgöranden som gäller polismäns rätt till ersättning vid allvarlig kränkning och överväga samt att föreslå de åtgärder som behövs för att säkerställa deras rätt till ersättning.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login