SOU: Vägledning för framtidens arbetsmarknad (SOU 2017:82)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Vägledning för framtidens arbetsmarknad" till arbetsmarknadsdepartementet.

Enligt direktivet ska utredningen analysera och föreslå hur Arbetsförmedlingens vägledning kan stärkas och samspela med annan vägledning. Utredningen ska också analysera och göra en övergripande kartläggning av hur väl samspelet och ansvarsfördelningen fungerar mellan aktörer som påverkar arbetsmarknadens funktionssätt, med särskilt fokus på statliga myndigheters och kommunernas roll.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login