SOU: Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap (SOU 2017:96)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap" till justitiedepartementet.

I detta delbetänkande behandlas en första del av uppdraget, där utredningen analyserar och tar ställning till hur möjligheterna att erkänna utländska barnäktenskap ytterligare bör begränsas.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login