SOU: Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete (SOU 2019:10)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete" till finansdepartementet.

Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete har i dag överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login