SOU: Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete (SOU 2019:10)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete" till finansdepartementet.

Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete har i dag överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

Utredningen har haft i uppdrag att analysera om det svenska systemet med statligt stöd vid korttidsarbete kan göras mer konkurrenskraftigt samt att analysera behovet av validering och kompetensutveckling kopplat till systemet. I delbetänkandet Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66) redovisade utredningen hur det svenska systemet med statligt stöd vid korttidsarbete kan göras mer konkurrenskraftigt. Uppdraget om kopplingen till validering och kompetensutveckling redovisas i detta betänkande, som också avslutar utredningens arbete.

Utredningens förslag

Login