SOU: Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Stärkt kompetens i vård och omsorg" till socialdepartementet.

Utredningens övergripande uppdrag har varit att föreslå hur yrket undersköterska kan regleras så att kvalitet och säkerhet ökas i hälso- och sjukvården samt omsorgen.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login