SOU: Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Så stärker vi den personliga integriteten" till justitiedepartementet.

Vi lever våra liv såväl på nätet, som i den fysiska världen. När vi agerar på nätet lämnar vi spår efter oss. Spår, som går att använda för att underlätta vår vardag, men också för att tjäna pengar på oss och för olika former av kartläggning och övervakning.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login