SOU: Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor (SOU 2020:1)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor" till socialdepartementet.

Utredningen har sett över yrket personlig assistent. I uppdraget har ingått att undersöka hur arbetsförhållandena ser ut för personliga assistenter hos arbetsgivare i olika sektorer.

Utredningen har också undersökt vilka arbetsuppgifter som kan ingå i yrket personlig assistent och hur behoven av kompetens tillgodoses.

Vid eventuella behov har utredningen också haft i uppdrag att föreslå åtgärder för att säkerställa goda arbetsförhållanden för personliga assistenter. Detta samtidigt som assistansberättigades självbestämmanderätt och integritet respekteras.

Login