SOU: Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet" till justitiedepartementet.

Slutbetänkande av Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv.

Syftet med utredningens uppdrag har varit att undersöka om det finns behov av åtgärder för att säkerställa ett starkt skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv. Utredningen har i det sammanhanget haft i uppdrag att bland annat

 

Login