SOU: Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Ökad insyn i fristående skolor" till utbildningsdepartementet.

Utredningen föreslår – i enlighet med utgångspunkten i direktiven – att offentlighetsprincipen ska införas hos huvudmän för fristående skolor.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login