SOU: Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Nya regler för skolor med konfessionell inriktning" till utbildningsdepartementet.

I detta betänkande redovisas uppdraget att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. Utredningen lämnar även förslag för att ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas.

Utredningen föreslår bland annat att:

 

Login