SOU: Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling" till utbildningsdepartementet.

I slutbetänkandet har utredningen lämnat förslag som syftar till att ge bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra sina uppdrag och bland annat se över behörighets- och legitimationsreglerna. Den 8 juni 2017 lämnade utredningen över ett delbetänkande som redovisar hur de delar av uppdraget som rör justeringar av legitimations- och behörighetsreglerna, uppdraget att utreda om förskolechefer i förskolan bör benämnas rektorer i skollagen och uppdraget att se över hur en god introduktion i lärar- och förskolläraryrkena kan säkras. I och med detta slutbetänkande slutredovisas utredningens uppdrag.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login