SOU: Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting" till finansdepartementet.

Kostnadsutjämningsutredningen har idag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login