SOU: Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk

Utredaren har överlämnat betänkandet "Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk" till utbildningsdepartementet.

Utredningen har haft i uppdrag att bedöma om vissa åtgärder bör vidtas i syfte att förhindra fusk vid högskoleprovet. Huvudfrågan enligt direktiven är att ta ställning till om ett krav på kroppsvisitation vid högskoleprovet i syfte att förhindra användningen av otillåtna hjälpmedel kan utgöra en godtagbar begränsning av regeringsformens skydd mot kroppsvisitation samt internationella åtaganden såsom Europakonventionen.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login