SOU: Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen" till justitiedepartementet.

Den 16 maj 2018 antog riksdagen en ny säkerhetsskyddslag som träder i kraft den 1 april 2019. Den nya regleringen bygger i stora delar på de förslag som lämnades i betänkandet En ny säkerhetsskyddslag, SOU 2015:25. Utredningen har haft i uppdrag att i vissa delar komplettera de förslag som lämnades där.

Utredningen har bland annat haft i uppdrag att

 

Login