SOU: Karens för statsråd och statssekreterare (SOU 2017:3)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Karens för statsråd och statssekreterare" till finansdepartementet.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login