SOU: Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet" till justitiedepartementet.

Delbetänkande av Utredningen om hemlig dataavläsning. Utredningen har haft i uppdrag att överväga om de brottsbekämpande myndigheterna bör få möjlighet att använda hemlig dataavläsning för att bekämpa terroristbrott och andra allvarliga brott.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login