SOU: Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning" till utbildningsdepartementet.

I detta betänkande redovisar Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola uppdraget att föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov.

Utredningen föreslår bland annat att:

SOU (PDF)

Login