SOU: Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning" till justitiedepartementet.

Utredningen har haft i uppdrag att utreda om svenska brottsbekämpande myndigheter ska ges möjlighet att använda hemlig dataavläsning.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login