SOU: För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt (SOU 2018:90)

Utredaren har överlämnat betänkandet "För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt" till socialdepartementet.

Utredningen presenterar en bedömning av vilka steg som krävs för att kunna åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för en god och jämlik psykisk hälsa. Utredningen diskuterar dels vilken inriktning arbetet bör ha, dels vilka åtgärder som krävs för att uppnå en långsiktig utveckling med gemensamt ansvar i ordinarie strukturer för arbetet med frågor kring psykisk hälsa.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login