SOU: Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget (SOU 2020:5)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget" till finansdepartementet.

Rut-utredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå hur rutavdraget kan utvidgas med fler tjänster och en höjning av taket.

Utredningen föreslår att rutavdraget ska utökas med fyra tjänster:

Login