SOU: Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad (SOU 2019:3)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad" till arbetsmarknadsdepartementet.

Enligt kommittédirektiven ska utredningen lämna förslag till hur det statliga åtagandet för arbetsmarknadspolitiken kan göras mer effektivt och tydligt och hur Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas för att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login